MenuX

Albeda – Innovatie methode

Het beroepsonderwijs is een brug tussen onderwijs en het werkveld. Maar hoe laat je het onderwijsaanbod continu aansluiten op de steeds veranderende maatschappij, de arbeidsmarkt en de student? In samenwerking met Het Stimuleringsfonds, Het Albeda College en Joost Dingemans heb ik binnen Afdeling Buitengewone Zaken gewerkt aan een nieuwe mindset binnen het onderwijs dat vraag en aanbod continue op elkaar afstemt.

***

Aansluitend onderwijsaanbod

De maatschappij is continue in beweging. Door nieuwe technologie veranderd het arbeidsproces en worden er andere eisen gesteld aan toekomstige werknemers. Ook de student gaat door de veranderingen in de maatschappij anders om met het vergaren van kennis. Het beroepsonderwijs vormt een brug tussen deze twee werelden en zal zijn aanbod dus steeds moeten aanpassen aan deze veranderingen.

Onderzoek middels tosti’s

Wij zijn geen studenten meer. De eerste stap was dus ons verdiepen in de wereld van de student en docent op het Albeda. We wilden een mogelijkheid om laagdrempelig met studenten in gesprek te komen. Daartoe hebben we het ‘Tosti Loket’ gebouwd: een interventie met een pop-up tostibar. Hier werden gratis tosti’s aangeboden aan studenten in ruil voor een gesprek over hun onderwijservaringen. Op deze manier werd o.a. duidelijk dat wat de studenten nodig hadden in de praktijk, niet, of niet op tijd, in de collegebanken werd behandeld.

Het onderwijs heeft een andere mindset nodig. Deze zou ervoor kunnen zorgen dat het aanbod in de opleiding beter aansluit bij de vragen uit de praktijk. Een mindset die positief kan en wil omgaan met verandering, die leert door te doen en die fouten maken niet veroordeeld.

“Een mindset die positief kan en wil omgaan met verandering, die leert door te doen en die fouten maken niet veroordeeld.”

Design Thinking als mindset

Samen met docenten hebben met een speciaal ontwikkelde vorm van Design Thinking doorlopen. Daarbij zijn een drietal uitdagingen binnen het Albeda aangepakt. De docenten doen onderzoek naar het werkveld en studenten. Bouwen en testen prototypes van hun ideeën. En proberen de oplossing te implementeren in de organisatie. Een hands-on manier van werken die van onderen af een nieuwe mindset bij de docenten vormt.

“We dachten eerst dat bedrijven geen tijd voor ons zouden willen vrijmaken. Die aanname is direct met het eerste belletje gesneuveld!”

Vraag en aanbod perfect afgestemd

Zo ontdekten de docenten van het Beauty & Faschioncollege via het werkveld dat stagiaires konden groeien in hun communicatie met de klant. Studenten gaven op hun beurt aan dat ze vroeger in het leerjaar op ‘echte mensen’ wilden oefenen. Daartoe werden een aantal experimenten opgetuigd waarbij de studenten in een veilige schoolomgeving konden oefenen. Komend jaar zullen dergelijke lessen standaard ingepland worden in het opleidingscurriculum. Een win-win situatie: studenten oefenen beter en praktijkgerichter, het werkveld krijgt professionelere stagiaires en werknemers.

Alle 📷: Afdeling Buitengewone Zaken